Szkolenia

Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów doradczych dotyczących szpitali publicznych pozwoliło nam bardzo dobrze poznać potrzeby dyrekcji i kierownictwa średniego szczebla w zakresie podnoszenia kwalifikacji menedżerskich.
Wychodząc im naprzeciw, prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej szpitali z następujących zagadnień:

  • diagnoza problemów i restrukturyzacja szpitala
  • planowanie strategiczne - jak opracować dobry biznes plan i wykorzystać go w zarządzaniu
  • zarządzanie szpitalem z wykorzystaniem budżetów
  • efektywne wykorzystanie rozwiązań informatycznych w zarządzaniu szpitalem
  • wykorzystanie benchmarkingu dla skuteczniejszego zarządzania szpitalem