Programy naprawcze i biznes plany

Dotychczas opracowaliśmy około 30 programów restrukturyzacji i biznes planów szpitali publicznych. Nasze podejście do opracowania programu naprawczego charakteryzuje:

  • perspektywa długoterminowa - nastawienie nie tylko na rozwiązanie bieżących problemów finansowych, ale także na zapewnienie szpitalowi silnej pozycji na zmieniającym się rynku za 10-15 lat;
  • niezależność i odpowiedzialność - rekomendujemy rozwiązania, które są niezbędne i jednocześnie wykonalne, nawet jeśli wiążą się
    z koniecznością podjęcia trudnych lub niepopularnych decyzji;
  • benchmarking - wykorzystujemy dane porównawcze do innych szpitali i ich doświadczenia w optymalizacji organizacji, zatrudnienia etc.
  • projekcja finansowa - wszystkie przyjęte założenia restrukturyzacyjne i ich efekty oraz nakłady i koszty niezbędne dla ich przeprowadzenia uwzględniamy w postaci projekcji finansowej wyników szpitala na okres przynajmniej 5 lat. Projekcja stanowi weryfikację przyjętych założeń pod względem ich realności, a jednocześnie dokładny plan finansowy odpowiadający na wszystkie kluczowe pytania, takie jak np. poziom zapotrzebowania szpitala na kapitał zewnętrzny w kolejnych latach prognozy.