Budżetowanie

Niemożliwe jest skuteczne zarządzanie bez planów finansowych, w tym krótkoterminowych, czyli budżetu - ale także bez metod i narzędzi kontroli, zapewniających skuteczne działanie tego systemu.

Odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie rzeczywiście działającego systemu budżetowego jest procesem skomplikowanym i trudnym. Aby był on skuteczny, musi on zawierać powiązane ze sobą elementy, takie jak: planowanie, raportowanie wykonania planów, kontrola realizacji, system motywacyjny powiązany z budżetem, etc.

Nasza usługa to kompleksowe wdrożenie w szpitalu działającego systemu budżetowania, obejmująca:

  • opracowanie założeń budżetowania (sposób budżetowania; wyznaczenie centrów zysków, kosztów, inwestycji; określenie kategorii rzeczowych i finansowych podlegających budżetowaniu w poszczególnych centrach)
  • pomoc w określeniu celów budżetowych
  • pomoc w zbudowaniu systemu motywacyjnego dla kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację budżetu, opartego na osiąganiu wyznaczonych celów budżetowych
  • określenie niezbędnych zmian do planu kont
  • opracowanie modeli budżetowych (Excel)
  • metody importu danych o wykonaniu z systemu księgowego
  • syntetyczne raporty dla naczelnego kierownictwa, z wykresami
  • szkolenie kluczowych osób zaangażowanych w budżetowanie
  • opracowanie instrukcji i procedur budżetowania
  • moderowanie opracowania pierwszego budżetu