Audyty szpitali

Wykonujemy audyty szpitali, służące ocenie ich aktualnej sytuacji finansowej oraz sprawności zarządzania w poszczególnych obszarach, takich jak:

  • efektywność zatrudnienia personelu w oddziałach, poradniach i administracji
  • poziom kosztów ponoszonych przez poszczególne oddziały w relacji do osiąganych przychodów
  • efektywność wykorzystania nieruchomości
  • efektywność wykorzystania technologii informatycznych jako narzędzia wspierającego zarządzanie

Nasze analizy wspieramy danymi benchmarkingowymi (porównanie do innych szpitali), co pozwala wyciągnąć znacznie bardziej użyteczne wnioski, niż tylko na podstawie analizy parametrów danego szpitala.

W zależności od potrzeb korzystamy ze wsparcia współpracujących z nami specjalistów takich, jak architekci specjalizujący się w projektowaniu budynków szpitalnych w Polsce i w Europie. Współpracujemy również z wiodącą firmą analityczną, wykonującą analizy typu business inteligence dla szpitali.

Wyniki audytu przedstawiamy w formie obszernego, przejrzystego raportu, którego najważniejszą częścią są wnioski oraz rekomendacje, w jaki sposób zwiększyć efektywność działalności szpitala i tym samym poprawić wynik finansowy.