Medycyna

Sektor medyczny jest jednym z najbardziej przyszłościowych i stabilnie rosnących tak w Europie, jak i w Polsce, co wynika głównie z tendencji demograficznych. Z drugiej strony jest to dziedzina trudna do prowadzenia działalności z uwagi na znaczne uzależnienie od finansowania ze środków publicznych, jak i bardzo szybkiego rozwoju technologii medycznych, co wymusza konieczność dostosowywania się do zmieniających się warunków, a także ponoszenia bardzo dużych nakładów inwestycyjnych.

Jako doradca dla sektora medycznego działamy od 2004 r. Naszymi klientami są samorządy wojewódzkie i powiatowe, szpitale publiczne, a także podmioty prywatne. Tak różnorodne doświadczenie i przekrojowa znajomość poszczególnych elementów sektora medycznego jest naszym unikatowym atutem.