Restrukturyzacja

Dopóki przedsiębiorstwo prowadzi działalność, istnieje szansa na przezwyciężenie problemów finansowych nawet wtedy, gdy do drzwi puka już komornik. Jednak im później podejmie się działania naprawcze, tym trudniej skutecznie przeprowadzić proces przywrócenia wypłacalności. W takich przypadkach angażujemy się w bardzo bliską współpracę z klientem, stając się jego prawą ręką w przeprowadzeniu firmy przez finansowy "sztorm". W praktyce współpraca ta oznacza szereg działań, realizowanych najczęściej w okresie kilku miesięcy - począwszy od zapoznania się z aktualną sytuacją finansową, prawną i majątkową przedsiębiorstwa, przez opracowanie konkretnego planu uzdrowienia jego finansów aż do jego realizacji.

Nasze podejście do restrukturyzacji koncentruje się na najważniejszych kwestiach dotyczących pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jego finansów, organizacji i procesach operacyjnych, tak aby kompleksowo przywrócić zdrowe i stabilne podstawy działalności.