Pozyskiwanie finansowania

Dla wielu przedsiębiorstw pozyskanie dodatkowych środków finansowych jest niezbędne, aby przyspieszyć rozwój, np. wdrożyć nowy produkt, wejść na nowy rynek, przejąć inną firmę z branży.

W takich przypadkach wspieramy naszych klientów, dokonując przeglądu ich sytuacji finansowej i perspektyw związanych z planowanym przedsięwzięciem, aby następnie zaprojektować właściwą strukturę finansowania (bezpieczną finansowo i efektywną kosztowo). Taka struktura może obejmować środki od inwestora, jak i kredyt bankowy lub leasing finansowy, a często kombinację różnych źródeł finansowania.

Następnie pomagamy opracować biznes plan i projekcję finansową, po czym wspieramy klienta w dotarciu do odpowiednich inwestorów lub banków, wykorzystując nasze kontakty zawodowe. Wreszcie, pomagamy w negocjacjach i w przygotowywaniu niezbędnych dodatkowych dokumentów.