Farmacja

Krzysztof Jeżowski, założyciel Pharmed Consulting, związany jest z branżą dystrybucji farmaceutycznej od 1998 r., kiedy to objął stanowisko Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za restrukturyzację spółki Cefarm Śląski S.A. po jej przejęciu przez giełdową spółkę ORFE (później ACP Pharma). Jego kolejne doświadczenia to współtworzenie i zarządzanie spółką Apteki Polskie S.A., utworzoną z udziałem funduszu Enterprise Investors i prowadzącą pierwszą w Polsce sieć aptek APTEKA 21.

Od 2003 r. Pharmed Consulting doradza różnym podmiotom z branży farmaceutycznej (głównie sieciom aptek, ale także producentom farmaceutyków), jak również inwestorom zainteresowanym tym sektorem (głównie funduszom PE / VC) w:

  • transakcjach kupna i sprzedaży przedsiębiorstw
  • badaniach due dilligence
  • wycenach
  • analizach i strategiach rynkowych
  • projektach optymalizacyjnych, podnoszących zyskowność działalności